Powrót do strony głównej
Informacje o naszej firmie Cennik i oferta naszej firmy Domeny Niezbędne informacje Najnowsze informacje Kontakt z naszą firmą
Powrót do strony głównej
Ifrastruktura którą dysponujemy Hisstoria firmy Plany na przyszłość
Firma Image Electronics powstała w 1990 roku. Założyciele to trzech studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej - ludzie którzy uwierzyli w swoją szansę i apel "Bierzcie los w swoje ręce". Początek dekady był okresem ogromnego popytu na komputery - czas wielkich zakupów pozwolił firmie okrzepnąć organizacyjnie i kapitałowo. Kolejne lata to poszerzanie oferty firmy o coraz bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, poczynając od małych lokalnych sieci komputerowych a kończąc na sieciach WAN i technologii FDDI. Kolejno zdobywane umiejętności i autoryzacje potwierdzają pozycję Image Electronics jako dostawcy zaawansowanych rozwiązań.

Internet
Projekt uruchomienia węzła dostępu do sieci Internet powstał latem roku 1995. Pierwotnie inwestycja miała zostać uruchomiona późną jesienią, realizacja okazała się bardziej złożona od planowanej - ostatecznie węzeł pod nazwą iNET rozpoczął pracę wiosną roku 1996. Uruchomienie węzła zbiegło się w czasie z przyznaną przez Ministerstwo Łączności Koncesją Nr 30/96/I z dnia 11.04.1996 na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ze względu na słaby rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej miasta, ważnym czynnikiem okazała się lokalizacja firmy. Od kwietnia 1996 firma rezyduje w Centrum Biznesowym Pazim, którego doskonała infrastruktura telekomunikacyjna pozwala nam zapewnić satysfakcjonujący poziom usług. W ciągu minionych lat działalności iNET stał się cenioną marką na lokalnym rynku dostawców usług związanych z siecią Internet.

 

Interfejs do odczytu poczty przez WWW
Wyślij sms do jednej z sieci komórkowych
Przeszukaj internet za pomocą jednej z popularnych przeszukiwarek
Zarejestruj konto administracyjne
Sprawdź czy twoja domena jest jeszcze wolna
Zaloguj się do panelu adminstracyjnego
©Image Electronics 2001-2023, Pl. Rodła 8 X p., 70-419 Szczecin, tel.(091) 432 4200, fax (091) 488 2175